Att tänka på för dig som är borgenär i en aktiebolagskonkurs

Reglerna i aktiebolagslagen gällande likvidationsplikt etc. är i första hand till för att vara ett skydd för bolagets borgenärer.

Ett bolag som driver förlustbringande verksamhet skall tvingas upphöra meden tillgångarna räcker att betala bolagets skulder. Aktiebolagslagen ålägger därför styrelsen att vidta åtgärder innan det är för sent.

I många av fall är reglerna i aktiebolagslagen om ett personligt betalningsansvar ett sätt att kräva återbetalning av styrelse ledarmöterna, VD och andra som ej följt dessa regler.

Ansvaret är solidariskt, du kan alltså rikta kravet mot den eller de där du har störst möjlighet att erhålla betalning.

Är du osäker på huruvida ansvar föreligger i det bolag du förlorat pengar - kontakta då oss som har bred kunskap om reglerna i aktiebolagslagen.

Tänk också på att preskriptionstiden för den här sortens fordringar är tio år. Du kan alltså ha möjlighet att erhålla betalning även för fordringar i äldre konkurser. Ränta tillkommer på kapitalbeloppet. Spara alltid underlaget för dina fordringar

Har fordran uppkommit strax före konursen ökar dina chanser för att du skall kunna få betalt för din fordran men i många av fallen har företaget drivits under flera år med personligt betalningsansvar

 

 
Lindeco HB - Box 4 - 312 21 Laholm - Telefon: +46 381 125 00 / +46735017668 - Info@Lindeco.se