Om Lindeco HB

Förlust i aktiebolag – behöver inte vara definitiv

Styrelseledamöter och övriga ansvarig som ej fullgjort sina skyldigheter i enlighet med aktiebolagslagen blir istället personligen ansvariga för aktiebolagets skulder.

Många fordringar i aktiebolag går att driva

På grund av att styrelsen ej följt reglerna går många fordringar i aktiebolagskonkurser att driva. Grunden för fordran är då att företrädarna brutit mot reglerna om likvidationsplikt i aktiebolagslagen. Bolagets har drivits för länge med förbrukat aktiekapital. I vissa fall har företrädarna inte följt årsredovisningslagen eller på annat sätt brustit.  

Vi utreder snabbt och effektivt om ansvar föreligger

Lindeco är ett företag, med tillstånd från datainspektionen, som är specialiserat på uppdrag baserade på styrelseledamöters och övriga företrädares ansvar. Vi har arbetat med den här sortens uppdrag sedan lång tid. Med vår breda kompetens och långa erfarenhet utreder vi snabbt och effektiv om ansvar föreligger för just er fordran. 

Framgång i övervägande delen av uppdragen

Vi har sedan mitten av 1980-talet med stor framgång drivit den här typen av fordringar. Övervägande delen av våra uppdragsgivare har i efterhand erhållit betalning för sina fordringar som tidigare avskrivits som kundförlust. Vi driver ärendet genom hela processen fram till dom eller förlikning bekvämt och enkelt för dig

Rättsfall

Vi driver ärendet genom hela processen fram till dom eller förlikning bekvämt och enkelt för dig. Vår erfarenhet inom området gör att vi oftast vinner framgång. Ett flertal av de rättsfall vi drivit finns även redovisade i boken ” Företaget i kris- vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat och revisor bör tänka på”. Bertil Oppenheimer m fl.

Inte bara i Sverige

Våra uppdragsgivare består av såväl mindre som större företag inom en mängd olika branscher över hela norden. Kontakta oss gärna för mer information och referenser!

 
Lindeco HB - Box 4 - 312 21 Laholm - Telefon: +46 381 125 00 / +46735017668 - Info@Lindeco.se